HİZMET VER

Kullanıcı Sözleşmesi

Amaç ve Kapsam

Madde 1

İş bu kullanıcı sözleşmesi Trend Hizmet tarafından sunulan hizmetlerin kapsamını ve hizmet şartlarını içermektedir. Ayrıca sözleşmede Trend Hizmet sitesinin kullanılmasına dair kurallar yer almaktadır.

Trend Hizmet Kullanıcı Sözleşmesinin hükümleri; telefon araması, SMS ya da dijital ortamlardaki bireysel iletişim araçları vasıtasıyla düzenlenen sözleşmelerde uygulanmaz.

Dayanak

Madde 2

İş bu sözleşme 6563 sayısı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine dair yasa çerçevesinde düzenlenmiştir. Ayrıca bu sözleşmede 26 Ağustos 2015 günü, 29457 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 3

Sözleşme metni içerisinde yer alan;

a. Sözleşme; mevcut kullanıcı sözleşmesini

b. Trend Hizmet; Trend Hizmet firmasını

c. Web Sitesi; Trend Hizmet internet sitesini ve uygulamalarını

d. Kullanıcı; Trend Hizmet web sitesi ziyaretçilerini

e. Üye; Sözleşmeyi kabul edip, Trend Hizmet internet sayfasına üye olanları

f. Alıcı; trend Hizmet web sayfası üzerinden hizmet alanları

g. Hizmet Sağlayıcı; Trend Hizmet hizmetinden hizmet sunanları

h. Meslek Profili; Trend Hizmet vasıtasıyla hizmet sunan hizmet sağlayıcılarının hizmet alanlarını

ı. Teklif; Hizmet sağlayıcıya iletilen alıcı ilanlarını

j. Alıcı İlanı; Alıcı tarafından talep edilen hizmet kapsamını gösteren ilanı

k. Anlaşmaya Varılmış İş; Hizmet sağlayıcının hizmet alıcıya gönderdiği teklifin kabul edilmesi

l. Teklif Verme Ücreti; Hizmet sağlayıcı tarafından alıcıya teklif iletilmesi için Trend Hizmet’ e ödenen hizmet bedeli

m. Komisyon Ücreti; Anlaşma sağlanan işten hizmet sağlayıcının Trend Hizmet’ e ödeyeceği para

n. Yönetmelik; 29457 Sayılı Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliği ifade eder.

Trend Hizmet Tarafından Sunulan Hizmetler

Madde 4

Trend Hizmet; elektronik ortamda belirlediği hizmetlerin ticari ve iktisadi çalışmalarının yürütülmesine ortam hazırlar.

Üyelik Sistemi

Madde 5

 • Trend Hizmet sitesine üyelik ücretsizdir.
 • Trend Hizmet sitesine üye olan her bir kullanıcı bu sözleşmeyi peşinen kabul eder.
 • Üyelik hesabı oluşturan hizmet sağlayıcıların bilgilerini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları şarttır. Üyelik hesabını açan her bir üye belirtmiş olduğu bilgilerin doğruluğundan kendisi sorumludur. Trend Hizmet üyelik bilgilerinin doğruluğunu garanti etmez.
 • Herhangi bir şekilde üyelik bilgilerinin hatalı ya da eksik olarak doldurulmasından kaynaklı maddi ve manevi zararların tamamından üye sorumludur.
 • Üye şifrenin korunması, şifrenin üçüncü şahıslarla paylaşılmamasından sorumludur. Bu doğrultuda ortaya çıkan sorunlardan üye doğrudan sorumlu tutulacaktır.
 • Şayet üyenin hesabı bir şekilde kötü niyetli kullanıcıların eline geçmişse buna üye neden olmuşsa doğabilecek zararlardan üye sorumlu tutulacaktır.
 • Alıcı sıfatıyla açılan üyelik hesaplarının tamamında buradaki hükümler uygulanacaktır.

Meslek Profili, Alıcı ilanları ve Tekliflerin İçeriği

Madde 6

 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflerine ait içeriklerden üyeler sorumludur. Bu tür içeriklerin idari, cezai ve hukuki sorumluluğu tamamıyla üyeye aittir.
 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflerine ait sistemi Trend Hizmet oluşturmaktadır. Bu sistem içerisinde yer alan evrak, belge ya da beyan gibi içeriklerin sözleşmeye ya da yasaya aykırı olması durumunda ortaya çıkacak idari, cezai ve hukuki sorumluluktan üye sorumludur.
 • Meslek profili ile alıcı ilanları ve tekliflere aracı hizmet sağlayıcı olarak elektronik ortamda yer alan içeriklerin konularının ya da hizmetlerin hukuka aykırı olum olmadığına dair araştırmakla yükümlü değildir.

Hizmet Sağlayıcılar İçin Bilgi Verme Yükümlülüğü

Madde 7

Yasal olarak fiil ehliyetine sahip olan üyeler Trend Hizmet platformunda ‘’Hizmet Sağlayıcı’’ olarak hesap açarak bu sıfatı kazanabilirler.

Trend Hizmet üzerinden hizmet sunmak isteyen hizmet sağlayıcılarının kendilerine ayrılan alandaki bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurmaları şarttır.

Trend Hizmet üzerinden hizmet sağlayıcıya ait alana;

 • Hizmet sağlayıcının ticari unvanı
 • Tebligat için geçerli bir adresi
 • Esnaf olanlar için vergi numarası ya da MERSİS numarası
 • Tacirler için sicilde yer alan adres, esnaflar için iş yeri adresi ve sabit olarak bir yerde çalışmayanlar için yerleşim yeri adresi
 • Onaylı telefon numarası

Trend Hizmet üzerinden hizmet satışı yapmak isteyenler;

Adı – soyadı

 • Yerleşim adresi – şehir
 • Merkez adresi
 • Onaylı telefon numarası

Trend Hizmet tarafından hizmet sağlayıcı için ayrılan bölgeye girilecek bilgilerin doğruluğundan hizmet sağlayıcı sorumludur.

Hizmet sağlayıcısı sunmuş olduğu hizmetin sunulması için gerekli olan fatura, fiş ya da kanuni mevzuat gereği evrakları, teslim etmekle sorumludur. Alıcı hizmet sağlayıcısından bu tür evrakları mutlaka talep etmelidir. Aksi takdirde doğacak herhangi bir zarardan Trend Hizmet sorumlu tutulamaz. Trend Hizmet’ın bu tür evrakların verilmesinde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Alıcı İlanı

Madde 8

Yasal olarak fiil ehliyetine sahip olan üyeler, Trend Hizmet platformunda ilan oluşturabilirler.

 • Üye, talep edeceği her bir hizmet için bir adet alıcı ilanı oluşturmalıdır. Şayet alıcının oluşturdu ilanın süreci dolmuşsa, alıcı tekrardan yeni bir ilan oluşturmalıdır.
 • Alıcı; oluşturmuş olduğu ilan sonrasında sadece bir teklifi kabul edecektir. Teklifin kabul edilmesi sonrasında alıcı, hizmet sağlayıcıyı belirlemiş olacaktır. Yine teklifin kabul edilmesi sonrasında alıcı hizmet karşılığındaki ödemeyi de kabul etmiş sayılacaktır.
 • Alıcıya ait ilanın içeriğindeki bilgiler doğru olmalıdır. İlandaki hatalı bilgilerden kaynaklanan zararlardan üye doğrudan sorumlu tutulacaktır.
 • Alıcı gerçeğe aykırı bir şekilde ilan vermişse, iş bu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olur. Bu durumdan kaynaklanan idari, cezai ya da hukuki sorumluluk tamamıyla alıcıya aittir. Trend Hizmet bu konudaki yasal hakkını saklı tutar.

Teklif

Madde 9

Hizmet sağlayıcının sunduğu teklifi alıcının kabul edilmesi halinde sözleşme ilişkisi kurulmaktadır.

 • Sözleşme ilişkisinin kurulması sonrasında taraflar fiyat ya da diğer konularda değişiklik haline gidebilirler. Ancak bu türden değişikliklerin mutlaka Trend Hizmet sitesi üzerinden yapılması ve değişikliğin Trend Hizmet destek hattına iletilmesi şarttır.
 • Teklifler, teklifte yer alan süre boyunca geçerli olacaktır. Bu süre her iki tarafı da bağlar. Belirtilen süren önce teklifin geri çekilmesinden Trend Hizmet sorumlu tutulamaz. Burada sorumluluk tamamıyla hizmet sağlayıcıya aittir.
 • Hizmet sağlayıcısının herhangi bir şekilde teklif verme ücretini ödememesi ya da komisyon ücretini ödememek için Trend Hizmet haricinde teklif vermesinden kaynaklanan durumlarda Trend Hizmet bu durumun tespiti halinde yasal yollara başvuracaktır. Ayrıca böyle durumlarda hizmet sağlayıcı işbu sözleşmeye aykırı hareket etmiş olacaktır.
 • Trend Hizmet, teklif verme işlemi için ücret alır. Talep edilen ücret teklif başına belirlenir. Buradaki miktar hizmet bedeli üzerinden oran şeklinde de olabilir. Hizmet sağlayıcısının teklif verdiği hizmetler konusunda ortaya çıkan ek masraflar ya da keşif bedeli gibi nedenlerden dolayı, teklifinin kabul edilmemesi durumunda, ücret iadesi söz konusu olamaz. Yine teklifin bir şekilde alıcıyla ulaşmaması ya da aynı anda birden fazla hizmet sağlayıcısı teklifinin alıcıya iletilmesinden kaynaklanan durumlarda da ücret iadesi yapılmaz.

Teklif Verme Ücreti İade Talebi

Madde 10

 • Hizmet sağlayıcının satın aldığı teklif verme hizmetlerine dair ücretlerin hiçbir şekilde iadesi yapılmaz.
 • Hizmet sağlayıcısının teklif verdiği hizmetler konusunda ortaya çıkan ek masraflar ya da keşif bedeli gibi nedenlerden dolayı, teklifinin kabul edilmemesi durumunda, ücret iadesi söz konusu olamaz. Yine teklifin bir şekilde alıcıyla ulaşmaması ya da aynı anda birden fazla hizmet sağlayıcısı teklifinin alıcıya iletilmesinden kaynaklanan durumlarda da ücret iadesi yapılmaz.

Üye Yorumları ve Oylamaları

Madde 11

 • Alıcıların almış oldukları hizmetlere dair yorum yapma ve puan verme hakkı vardır. Tabi ki yorumların yasalara uygun olması gereklidir. Trend Hizmet, yasalara aykırı olan yorumları kaldırma hakkını saklı tutar. Yorumların içeriğinden alıcı sorumludur.
 • Trend Hizmet, üyelerin yorumlarına ve oylamalarına göre birtakım algoritmaları kullanabilir. Bu tür algoritmaları kullanarak bazı hizmet sağlayıcıların üst sıraya çıkmasına sağlayabilir. Burada birtakım derecelendirmeler de yapılabilir. Bu türden derecelendirme ya da sıralamalarda Trend Hizmet’ in tavsiyesi ya da garantisi anlamı bulunmaz. Trend Hizmet, hizmetlerin kalitesini garanti etmez, güvenlikten sorumlu tutulamaz.

Alıcı ile Hizmet Sağlayıcı Arasındaki Sözleşmesel ilişki

Madde 12

 • Alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasındaki sözleşme ilişkisinden Trend Hizmet bağımsızdır. Trend Hizmet bu sözleşmede herhangi bir şekilde taraf ya da temsilci değildir. Alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasında kurulan sözleşme ilişkisinden kaynaklanan idari, hukuki ya da cezai sorumluluklardan hizmet sağlayıcısı ve alıcı sorumlu olacaktır.
 • Trend Hizmet, alıcıyla hizmet sağlayıcısı arasındaki ödeme ya da hizmet iptali gibi durumlardan sorumlu tutulamaz. Bu durum indirim ya da ücret iadesi için de geçerlidir.
 • Alıcı hizmet sağlayıcısının teklifini kabul ettikten sonra ödemeyi işin öncesinde yapabileceği gibi işin tamamlanması sonrasında da yapabilir. Bu tür durumlardan kaynaklanan itilaflardan Trend Hizmet sorumlu değildir. Sorumluluk alıcı ve hizmet sağlayıcıya aittir.
 • Alılıcı hizmet sağlayıcının teklifine ait hizmet belini nakit olarak ödeyebileceği gibi kredi kartı banka ya da farklı bir ödeme sistemiyle de yapabilir. Bu konuya dair ihtilaflardan Trend Hizmet sorumlu değildir.
 • Alıcı ve hizmet sağlayıcı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan vergi, harç ve benzeri ödemelerden alıcı ve hizmet sağlayıcı sorumludur.
 • Hizmet sağlayıcı hizmet sunarken mevzuata uygun davranmak durumundadır. Hizmet sunulması sırasında her türlü yasal mevzuat, onay, izin ya da ruhsatın temin edilmesinden hizmet sağlayıcı sorumludur.
 • Hizmetin sunulması sırasında ya da sonrasında ortaya çıkacak olan kusurlu işlerden ya da suç teşkil edilen işlemlerin ortaya çıkmasından veya suç teşkil etmediği halde zarara neden olan sonuçlardan hizmet sağlayıcı ve alıcı sorumludur.

Alıcı ve Hizmet Sağlayıcının Haricen Anlaşması

Madde 13

 • Alıcı ile hizmet sağlayıcısının hizmet bedelini daha düşük fiyata bağlamak amacıyla Trend Hizmet platformu dışında birbiriyle iletişime geçmesi işbu sözleşmenin ihlali anlamına gelir. Bu ihlalin tespit edilmesi sonrasında Trend Hizmet; ortaya konulacak işe ait teklif verme ücreti ve komisyon ücretine almaya hak kazanır. Trend Hizmet böyle durumlarda sözleşmeden doğal haklarını kullanma hakkını saklı tutar.
 • Alıcının Vergi ve Sigorta Yükümlülüğü

Madde 14

 • Alıcı hizmete ait kendisine düşecek olan vergilerden sorumludur. Trend Hizmet’ in gelirine bağlı olarak ödeyeceği vergi hariçtir.
 • 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine bakıldığında; bahçıvanlık, dadılık ya da temizlik gibi hizmetlerin istisna kapsamında yer aldığı görülmektedir. Çünkü 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının altı numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında yer aldığı belirtilmiştir. Dolayısıyla alıcının bu kişilerle ilgili olarak vergi dairesine bir bildirimde bulunmasına gerek yoktur.
 • Alıcı; 01.04.2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan "Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanun’un Ek 9 Uncu Maddesi̇ Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ" gereğince hizmet sağlayıcısına günlük olarak sigorta yaptıracağını ve bunu kuruma bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 • Alıcı hizmet sunulacağı sırada her türlü güvenliğin alınmasından sorumludur. Hizmetin sunulması sırasında kontrol belgesi, izin, ruhsat vb işlemler eksiksiz olmalıdır. Bu tür işlemlerden hizmet sağlayıcı sorumludur.

Kişisel Verilerin Korunması

Madde 15

 • Trend Hizmet; 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu çerçevesinde hizmet sunmaktan sorumludur. Trend Hizmet kişisel verilerin korunmasına ve bu verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.
 • Trend Hizmet sitesindeki kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılamaz. Yine ilgili kilinin onayı olmadan işlenemez ve başka bir amaçla bu veriler kullanılmaz.

E-Fatura

Madde 16

Trend Hizmet e-fatura ve e-arşiv uygulamasını kullanmaktadır. Elektronik ortamda oluşturulan faturaların 7 iş günü içerisinde kullanıcıların e-posta adreslerine iletilmesi sağlanacaktır. Bu faturalar, resmi evrak olarak da kullanılabilir.

Sözleşmenin Yenilenmesi

Madde 17

Trend Hizmet, değişen mevzuatlara uyum sağlanması, teknik ya da hukuki sorunların bertaraf edilmesi ya da aracılık hizmetlerini çok daha üst düzeyde sunmak için sözleşmede tek taraflı bir şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İş bu sözleşmenin en güncel hali Trend Hizmet sitesinde yer alacaktır.

Web Sitesi

Madde 18

 • Trend Hizmet bu sözleşmede aracı hizmet sağlayıcısıdır. Trend Hizmet, aracılık yaptığı hizmet sağlayıcısı ya da alıcıların bilgilerinin doğruluğundan, ilanlardaki içeriklerden sorumlu değildir. Buradaki içerikleri araştırmakla da Trend Hizmet yükümlü tutulamaz.
 • Yürürlükte yer alan mevzuat gereğince Trend Hizmet, aracılık hizmetinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulacağına dair bir taahhütte bulunmaz. Ayrıca Trend Hizmet sitesinde herhangi bir şekilde virüs ya da bozucu özellikli dosyaların taşınamayacağına da garanti vermez.
 • Trend Hizmet internet sitesi hiçbir koşulda kaybolan verilerden sorumlu tutulamaz. Trend Hizmet makul tedbirleri alır. Ancak ortaya çıkan siber saldırılardan kaynaklı ya da kötü amaçlı kişilerin saldırıları sonrasında ortaya çıkan sorumluluktan Trend Hizmet mesul değildir.
 • Trend Hizmet, web sitesinde hukuka aykırı bir şekilde yer alan içerikleri kaldırma hakkını saklı tutar. Böyle durumlarda Trend Hizmet ihlalcinin üyeliğinin sonlandırılmasına da gidebilir.
 • Trend Hizmet; web sitesinde yer alan yazılı ya da görsel içeriklerin, alan adının, html kodu ve diğer kodlarla yazılım, tasarım ve logo gibi teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet hakkına sahiptir. Bu tüm materyaller için de geçerlidir. Bunların hiçbir şekilde izin almadan ya da kaynak göstermeden kullanılması söz konusu olamaz.
 • Farklı bir internet ortamındaki Trend Hizmet sitesiyle ilgili inceleme, tavsiye ya da fikir açıklamalarından Trend Hizmet sorumlu değildir. Bu türden açıklamalardan kişinin kendisi sorumludur.
 • Platformda Trend Hizmet sitesinin kontrolünde bulunmayan farklı sitelere referans ya da bağlantı bulunabilir. Trend Hizmet bu türden sitelerdeki içeriklerden ya da bağlantılarından sorumlu tutulamaz.
 • Trend Hizmet sitesinde yer alan tekliflerin, alıcı ilanlarının ya da hizmetlerin sahibi ya da sağlayıcısı Trend Hizmet değildir.

Üyeler ve Kullanıcılar

Madde 19

 • Trend Hizmet sitesindeki üyelerle üye olmayan diğer kullanıcılarla ilişkilerinden kendileri sorumlu tutulmaktadır.
 • Kullanıcıların birbirleriyle iletişimlerinde ya da Trend Hizmet çalışanlarıyla iletişim kurarken işbu sözleşmeye uygun davranmaları şarttır. Aksi durumlarda Trend Hizmet yasal haklarını saklı tutar.
 • Üyelerle kullanıcılar arasında herhangi bir yargıya intikal etmiş bir durum söz konusu olduğu zaman Trend Hizmet; gerekli bilgileri yargı mercileriyle paylaşacaktır.
 • Diğer Hususlar
 • Madde 20
 • Trend Hizmet gerekli olan durumlarda sistemi geçici olarak askıya alabilir. Ya da tamamıyla sistemi durdurma hakkına sahiptir. Böyle durumlarda kullanıcıların herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmaz.
 • Trend Hizmet, önceden haber vererek ya da vermeyerek, internet sitesini geçici ya da kalıcı olarak sonlandırma veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 • Trend Hizmet; lüzum gereği kimi kullanıcıların web sitesine erişimine engel olabilir.
 • Trend Hizmet; kullanıcılarını yeni hizmetleri, alıcı ilanlarını, promosyonları ile projeleri ya da haberleri e-mail ya da farklı bildirim yoluyla haber verebilir.
 • Trend Hizmet; hizmetlerin bir bölümünü ya da tamamını ücretli ya da ücretsiz yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 • Trend Hizmet sunduğu ya da ileride sunacağı hizmetlerdeki ücretlendirme biçimini gerekli gördüğü hallerde değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Trend Hizmet, isterse kullanıcıların e-mail adresini, cep telefon numaralarını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS gibi teknik araçları kullanabilme hakkına sahiptir.

Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

Madde 21

 • İş bu Kullanıcı Sözleşmesi Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
 • İş bu Kullanıcı Sözleşmesinden kaynaklı sorunlardan ortaya çıkacak olan uyuşmazlıklarda … Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkili kılınacaktır.

Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

Madde 22

 • Trend Hizmet, elektronik ticaret işlemlerine ait kayıtları işlem tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklayacaktır. Yetkili makamların talebi üzerinde bu kayıtlar ilgili Bakanlığa sunulacaktır.
 • Taraflar, işbu Kullanıcı Sözleşmesinden doğabilecek uyuşmazlıklarda www.trendhizmet.com’un ticari defter ve kayıtları ile internet sitesinde saklanan verileri 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin İhlali

Madde 23

 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı davranan taraflar, www.trendhizmet.com’un ve diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulur. www.trendhizmet.com'un sözleşmenin ihlali sonrasında sözleşmenin feshi hakkını saklı tutar.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesini taraflar istedikleri zaman sona erdirme hakkına sahiptirler. İşbu sözleşme sona erse dahi taraflar birbirinden alacaklıysa, bu alacak hakları sona ermeyecektir.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesine aykırı hareket eden üyenin, www.trendhizmet.com sitesini kullanma hakkı sonra erdirilebilir. Üyeliği askıya alınarak, üyelik haklarından men edilebilir. www.trendhizmet.com iş bu sözleşmeden doğan maddi ve manevi tazminat hakkını ise saklı tutar.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı davranan taraflar, www.trendhizmet.com ve diğer üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulur. www.trendhizmet.com’un sözleşmenin ihlali sonrasında sözleşmenin feshi hakkını saklı tutar. Üye hukuka aykırı davranır ya da sözleşmeye aykırı hareket ederse; Trend Hizmet, yasal yollara başvurma hakkını saklı tutacaktır.

Yürürlük

Madde 24

 • Trend Hizmet işbu Kullanıcı Sözleşmesinde değişiklikler yapma hakkını her zaman saklı tutar. Kullanıcılar işbu sözleşmenin en güncel haline web sitesi üzerinden erişebilirler.
 • İşbu Kullanıcı Sözleşmesi internet sitesi kullanılmaya devam edildiği ve site kullanıcılarına Trend Hizmet tarafından farklı bir Kullanıcı Sözleşmesi sunulmadığı sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.